Home

Resultaten campagne

We begonnen dit voorjaar met een ansichtkaartenactie en hebben heel veel gesprekken gevoerd op straat tijdens onze campagne. Dit najaar hebben we vier dorpenavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden hebben we de tijd genomen om met u door te praten. Hoe bereiden wij ons voor op de toekomst? Hoe moeten we bijvoorbeeld omgaan met vergrijzing? En hoe houden we onze dorpen leefbaar? Hoe willen we omgaan met onze natuur en biodiversiteit? En met toerisme? Zomaar wat vragen die voorbij zijn gekomen tijdens de avonden.

Naast de dorpenavonden hebben we ook gesproken met onze partners, zoals het waterschap, de GGD en bedrijven in de gemeente. Verder zijn we een dag op Stad en Esch in Diever geweest om van de jongeren te horen wat zij belangrijk vinden. Kortom, het was een goede en intensieve periode waarin we velen van u hebben gesproken en waarin we allerlei ideeën en ambities hebben verzameld voor de komende jaren.
Op deze website vindt u een impressie van de opgehaalde ideeën en ambities. De belangrijkste opbrengst is dat u het belangrijk vindt dat Westerveld een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving is voor iedereen, van jong tot oud.

De opgehaalde ideeën worden in 2020 verwerkt in de samenlevingsagenda en de omgevingsvisie. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de thema’s die de komende periode worden opgepakt.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegedacht!