Home

Samenlevingsagenda's

In 2019 zijn we door middel van campagne 'Westerveld Natuurlijk' met u in gesprek gegaan om te onderzoeken wat ú belangrijk vindt in de gemeente Westerveld. De resultaten van de campagne zijn eerder met u gedeeld via deze website en via ‘De Westervelder’.

De campagne heeft voor een aantal concept-samenlevingsagenda's voor de gemeente Westerveld, waarmee het college op 17 maart 2020 heeft ingestemd en op 23 juni wordt besproken met de raad.

De verschillende onderwerpen kunt u hieronder bekijken:

Westerveld heeft hét voedselbos van Nederland

Westerveld als zelfvoorzienende en vitale gemeente

Energieneutraal Westerveld

Natuur - boer – burger in balans

Westerveld als fijne en veilige samenleving

Behoud van dorpshuizen in Westerveld

Westerveld als levensloopbestendige gemeente

Aantrekkelijke woonomgeving voor jong en oud

Westerveld als beweegtuin van Noord-Nederland

Mandelig Westerveld

Meer jeugd in Westerveld

Verbeteren van de mobiliteit en bereikbaarheid in Westerveld

Westerveld als vakantieplek voor gezinnen met kinderen tussen 12-18 jaar

Kleinschalig en biologisch boeren in Westerveld

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de samenlevingsagenda´s? Stuur een e-mail naar info@gemeentewesterveld.nl of neem telefonisch contact op via 14 0521.