Veelgestelde vragen

  • Wat is een Omgevingsvisie?

    De omgevingsvisie is een visie voor de lange termijn (circa 10 jaar) voor de gehele fysieke leefomgeving.

  • Wat is de Omgevingswet?

    De Omgevingswet wordt de basis voor alle regelgeving in de fysieke leefomgeving. Van ruimte, wonen en infrastructuur tot milieu, natuur en water.

  • Wat houdt een Panoramagroep in?

    In de Panoramagroep zitten alle inwoners van de gemeente Westerveld die het belangrijk en leuk vinden door te praten over de input uit de ansichtkaarten en de campagne.