Wat is een Omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een visie voor de lange termijn (circa 10 jaar) voor de gehele fysieke leefomgeving.

Het Rijk, de provincie en de gemeente stellen ieder een omgevingsvisie op. De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving .
Een omgevingsvisie gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, veiligheid, gezondheid verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed . Vanuit verschillende wensen en denkbeelden maken we in de omgevingsvisie een brede afweging welke richting het op moet in onze dorpen, buurtschappen en het buitengebied. Bekijk ook de video 'Waarom een omgevingswet' voor meer informatie. https://www.youtube.com/watch?v=jr4C95skSsE